Out of a Fairy Tale

The house in which I spent my last five years can be considered unfinished, at best. It was meant to be a temporary place from the beginning as my move there was, if not unplanned, at least not carefully thought out. Read more

Festime e Hidhërime

“Signora, copriti le spalle, per favore!”

Këto fjalë më kthyen menjëherë në realitet, në botën e të gjallëve. Të paktën kështu duhet të ketë menduar roja e Kapelës Sisitine, ai që i shqiptoi. Nuk ishte tamam kështu. Kush janë realisht të gjallë dhe kush të vdekur? Read more