Spilling Out

Orphans

The night I returned from a cozy summery vacation with my parents, it was raining and relatively cold. In the span of several hours and two planes, I had gone from one season – albeit the end of summer – to another. Read more

Cirlces

“We shall not cease from exploration. At the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time.” T.S. Eliot

I thought of something similar, not nearly as beautifully phrased, on a phenomenon that may seem idiotic at first sight. Forgive me, if it does, although I am not really sorry. Read more

Rrathë

“Nuk do të ndalemi së eksploruari. Fundi i eksplorimit do të jetë arritja në pikënisje dhe njohja e këtij vendi për herë të parë.” T.S. Eliot

Në ditët para leximit të kësaj shprehje, po mendoja diçka të ngjashme, por pa saktësinë dhe bukurinë e përkufizimit të poetit. Ndoshte fjala e ngjashme është e tepërt. Read more

Bora Bora

Kur isha fëmijë me fantazi, ende paksa larg adoleshencës e cila, në mënyrë demokratike, i kthen të gjithë në idiotë që veprojnë për kënaqësinë dhe pranimin prej të tjerëve – hapi i parë i një rruge të gjatë –  më pëlqente të lexoja dramat e Ibsen-it dhe t’i aktroja me ndihmën e një ekipi më pak entuziast. Read more