Rishkrim historie

Në vizitën e fundit në varreza, duke kërkuar më kot për varret e gjyshërve në një xhungël tragjikomike ku shkel dhe trazon qetësinë e tjetrit për të respektuar të afërmit e tu, po shihja- si çdo njeri besoj -datat, emrat, dhe epitafet e zgjedhura e të gdhendura nga familjet përkatëse. Read more

The rewriting of history

On my last visit to the cemetery, vainly searching for my grandparents’ graves in a chaotic, overcrowded mess in which, in an attempt to honor loved ones, one inevitably tramples on and disturbs somebody else’s peace, I was reading – as does everybody, I suppose – the dates, names, and the short epitaphs selected and carved on the tombstones. Read more