Rrathë

“Nuk do të ndalemi së eksploruari. Fundi i eksplorimit do të jetë arritja në pikënisje dhe njohja e këtij vendi për herë të parë.” T.S. Eliot

Në ditët para leximit të kësaj shprehje, po mendoja diçka të ngjashme, por pa saktësinë dhe bukurinë e përkufizimit të poetit. Ndoshte fjala e ngjashme është e tepërt. Continue reading

Bora Bora

Kur isha fëmijë me fantazi, ende paksa larg adoleshencës e cila, në mënyrë demokratike, i kthen të gjithë në idiotë që veprojnë për kënaqësinë dhe pranimin prej të tjerëve – hapi i parë i një rruge të gjatë –  më pëlqente të lexoja dramat e Ibsen-it dhe t’i aktroja me ndihmën e një ekipi më pak entuziast. Continue reading