by Kleitia Vaso

Jeta është një seri ndarjesh.

Lotët, paaftësia për të qëndruar në formë likuide.

Dhuratat, pamundësia për të dhënë veten.

Ritet e shenjta, një seri simbolesh

Që zëvendësojnë zhbërjen tonë.

by Kleitia Vaso