“Magjia” e Oz-it

“Magjistari i Oz-it” është thika zvicerane e historive për “fëmijë”: mund të përdorësh shumë elementë të ndryshëm për të adresuar tema po aq të ndryshme, duke filluar nga vetënjohja, krijimi i mitit të vetes, marrë-dhënia me të tjerët e deri tek propaganda politike. Si një Read more

The “Magic” of Oz

The Wonderful Wizard of Oz is the Swiss army knife of children’s stories; its versatility, from its characters to the storyline, allows the use of the story for addressing various topics as needed, from self-knowledge to the creation of the myth of the self, the continuous give-and-take with Read more