“Magjia” e Oz-it

“Magjistari i Oz-it” është thika zvicerane e historive për “fëmijë”: mund të përdorësh shumë elementë të ndryshëm për të adresuar tema po aq të ndryshme, duke filluar nga vetënjohja, krijimi i mitit të vetes, marrë-dhënia me të tjerët e deri tek propaganda politike. Si një Read more